Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Herna EDA

  • edukativní herna
  • pro zvídavé děti od 3 do 5 let
  • stanoviště zaměřená na rozvíjení jemné i hrubé motoriky, myšlení a paměti
  • prostory MC Boskovice na Zborovské od 16 hodin
  • cena: 50 Kč
  • Termíny: pondělí 15. 5. 2017 / 29. 5. 2017