Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Burza hraček a sportovních potřeb

HARMONOGRAM

 • Výkup: pátek 16. 6. 2017   15.00 – 18.00
 • Prodej: sobota 17. 6. 2017  9.00 – 14.00
 • Výdej: pondělí 19. 6. 2017 14.00 – 17.00

 

 • Vykupujeme hračky, knížky, sportovní potřeby a různé potřeby pro děti. Vše musí být nepoškozené a čisté (popřípadě na vadu upozornit). Nevykupujeme žádné oblečení a boty.
 • Každý, kdo chce na burze prodávat své věci, dostane přidělené evidenční číslo. O toto číslo pište na email burza.mc@seznam.cz  ,kde je obdržíte. Kdo už na burze prodával, potvrdí mailem, že má o číslo stále zájem (pokud tak neučinil při posledním výdeji burzy).
 • Každý si svoje věci polepí sám. Na štítku bude uvedena cena, přidělené evidenční číslo a číslo pořadí dané věci. Za špatně popsané štítky nebudeme brát odpovědnost.
 • Při předání věcí předáte také seznam věcí k prodeji. Ten bude obsahovat: jméno, evidenční číslo, telefon, pořadí věci, stručný popis a cena.
 • Štítky musí dobře držet a nesmí odpadávat. Pokud je materiál náchylný k odlepení, přišpendlete ještě nalepený štítek svíracím špendlíkem nebo přivažte tkaničkou.
 • Minimální rozměr štítku je 4 x 6 cm.
 • Štítek musí být popsán čitelně a zřetelně podle uvedeného nákresu:

                           

 • Přidělené evidenční číslo: Obdržíte na žádost mailem. Bude v levém horním rohu v kolečku.
 • Cena: Uprostřed, nejzřetelnější a největší údaj.
 • Číslo pořadí věci: Pořadí podle seznamu, v pravém horním rohu, menším písmem.

              

 

POPLATKY

 • 1 Kč za každý kus / 10 Kč za objemné věci (kola, odrážedla….)
 • 10% z prodaných věcí