Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Angličtina pro děti

  • Unikátní metodika výuky angličtiny pro děti. 
  • S akreditací MŠMT, která se specializuje na výuku angličtiny dětí.
Jak vypadají lekce podle Wow!?
  • Hodiny mají spád, cíleně se střídají různé aktivity, aby děti udržely pozornost a bavilo je to, ale zároveň aby si na konci lekce slovíčka a věty skutečně pamatovaly. 
  • Výuku učitel prokládá videoklipy a písničkami, díky nimž je lekce obohacena o kontakt s rodilým mluvčím. 
  • Učitel má k dispozici detailní metodickou přípravu minutu po minutě a je vybaven dalšími originálními výukovými pomůckami: obrázkovými a příběhovými kartami, pracovními listy, smajlíkovými razítky, zpěvníkem. 
  • Díky tomu jsou hodiny vždy kvalitní a učitelé výborně připravení. 
  • S výukou učiteli pomáhá maňásek – straka Maggie, která se objevuje i v učebnicích a videoklipech. 
  • Děti jsou neustále vtaženy do výuky – poslouchají, reagují, mluví!
  • V září proběhnou ukázkové hodiny pro děti předškolkového věku (do 3 let), i pro ty starší, školkové.