Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Cvičení batolátka (2-3 roky)

  • cvičení pro děti společně s rodiči
  • hodina plná písniček, říkadel, tanečků a pohybových říkanek
  • pro děti 2-3 roky
  • 500 Kč / pololetí
  • středa 10 - 10.45
  • těší se na Vás Markéta Hušková s Lukáškem