Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

CvičeníČKO pro NEJMENŠÍ

  • Pro děti od 6 do 12 měsíců 
  • Čtvrtek 9.30 – 10.15 hodin 
  • Budeme si hrát a zároveň si trochu zacvičíme. Pohybové říkanky, cvičení na balonech, budeme podporovat psychomotorický vývoj dítěte.  
  • Těší se Adéla Adámková
  • Permanentka na pololetí 500,-