Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Makovičky

  • pro zvídavé děti 2-3 roky
  • formou hry se děti budou učit poznávat svět
  • cílem kurzu bude naučit děti novým poznatků, probudit v nich zvídavost, procvičit paměť
  • děti budou pracovat samostatně s pomocí mámy/táty, ale budou se učit i spolupracovat ve skupině
  • kurz se skládá z 9 lekcí, každá bude mít danou strukturu a bude zaměřena na jedno téma (barvy, povolání, zvířata, dopravní prostředky,činosti zaměřené na jemnou motoriku, roční období, lidské tělo)
  • lekce bude trvat 45 minut
  • Cena: 500 Kč/kurz
  • začínáme v pondělí 2. října v 10:15 a v 11:00
  • v případě zájmu se hlaste na: mc.boskovice@seznam.cz (počet míst je omezen)
  • Těší se na vás Jana Ondruchová