Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Tanec pro děti

Upozornění pro maminky:
Odpolední kroužek Tanečky pro děti, který měl probíhat od října je bohužel z časových a pracovních důvodů paní učitelky zrušen.
Děkujeme za pochopení.
  • Pro děti od 4 do 6 let. 
  • Cílem kroužku je všestranný pohybový rozvoj dětí. Děti si osvojí správné držení těla, krokové variace a  základy rytmiky.
  • Permanentka na pololetí 580,- Kč. 
  • O začátku odpoledního kroužku Vás budeme informovat. 
  • Těší se na Vás Eva Vlachová