Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

11. - 13. 9. 2019 - Podzimní a zimní burza

22.08.2019 13:32

Od středy 11. do pátku 13. září proběhne v prostorách Sokolovny další burza dětského oblečení a potřeb. Přijďte výhodně prodat i nakoupit!