Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ !!!

07.01.2013 22:22

Lektorky:   Mgr. Milana Vykydalová (matka 4 dětí, babička 3 vnoučat) Mgr. Vendula Zachovalová (matka 3 dětí) 

 

Kurz probíhá ve třech lekcích –

soboty 2.2., 16.2. a 2.3.2013 , 9.15 – 15.45 hodin

(přestávky na svačinu i oběd, oběd lze zajistit po domluvě v blízké restauraci donáškou, nebo si vlastní oběd je možné ohřát v mikrovlné troubě)

 

Kurz nabízí možnost objevit řešení pro situaci:

- kdy si rodič neví rady, jak reagovat na chování dítěte, na nesprávné chování,na konfliktní situace, hněv, odmlouvání,

- co si počít, když dítě odmítá jíst, dělat úkoly, domácí práce,

- jak zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a v celé v rodině.

 

V kurzu se zabýváme těmito tématy:

1.   V jakém duchu vychovávat?

2.   Vliv původní rodiny, sourozenecké konstelace

3.   Proč děti zlobí?

4.   Povzbuzování, nebo chvála?

5.   Zvládání emocí rodičů i dětí

6.   Komunikační techniky

7.   Co volit místo trestu?

8.   Důslednost a řád dávají jistotu

9.   Kde brát sebedůvěru?

 Cena kurzu pro jednotlivce 900,- /celý kurz,  pro manželský pár 1.500/celý kurz

Přihlaste se předem na telefonu 725406369 – Charvátová Věra (počet účastníků omezen)