Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ - KURZ

04.04.2013 09:28

EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ - lektorky Mgr. Milana Vykydalová , Mgr. Vendula Zachovalová

Kurz probíhá ve třech lekcích –
středy 1.5. a 8.5. a sobota 11.5.2013 , 9.15– 15.45 hodin
(přestávky na svačinu i oběd, oběd lze zajistit po domluvě v blízké restauraci donáškou, nebo si vlastní oběd je možné ohřát v mikrovlné troubě)

Kurz nabízí možnost objevit řešení pro situaci:
- kdy si rodič neví rady, j...ak reagovat na chování dítěte, na nesprávné chování,na konfliktní situace, hněv, odmlouvání,
- co si počít, když dítě odmítá jíst, dělat úkoly, domácí práce,
- jak zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a v celé v rodině.

V kurzu se zabýváme těmito tématy:
1. V jakém duchu vychovávat?
2. Vliv původní rodiny, sourozenecké konstelace
3. Proč děti zlobí?
4. Povzbuzování, nebo chvála?
5. Zvládání emocí rodičů i dětí
6. Komunikační techniky
7. Co volit místo trestu?
8. Důslednost a řád dávají jistotu
9. Kde brát sebedůvěru?
Cena kurzu pro jednotlivce 900,- /celý kurz, pro manželský pár 1.500/celý kurz
V případě zájmu bude zajištěno hlídání dětí
Přihlaste se předem na telefonu 739228761 Fuchsová Marie (počet účastníků omezen)