Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

II. pololetí

04.01.2013 16:17

Již nyní se můžete hlásit do kroužků, které začnou od února. Hlásit se můžete v herně MC v provozních hodinách herny, telefonicky a nebo mailem.