Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Klub dvojčat a vícerčat

05.12.2011 22:17

Ve středu 7. prosince proběhne další setkání Klubu dvojčat a vícerčat od 15,30 hodin.