Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Upozornění pro maminky

07.09.2018 21:32

Odpolední kroužek Tanečky pro děti, který měl probíhat od října je bohužel z časových a pracovních důvodů paní učitelky zrušen.
Děkujeme za pochopení.