Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Kavárnička

  • Zábavné odpoledne pro děti plné her, písniček, básniček a říkanek se studentkami SPgŠ
  • pro rodiče příjemné posezní při kávě, čaji a jiných dobrotách naší kavárničky

Termíny:  

  • 20. 11. 2017 (16 - 18 hodin) - Pohádková kavárnička - Hry, písničky, tvoření, opičí dráha - v případě pěkného počasí hry na farním dvoře, malování křídami


 

3. 11. 2016 - Halloweenská kavárnička

  • strašidýlkovská kavárnička
  • pro děti v kostýmu bude připravena malá odměna