Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Kontaktujte nás

INFORMACE O NÁS                     

Mateřské centrum Boskovice funguje jako občanské sdružení od 15. 9. 2005.

Představení a profil činnosti Mateřského centra:

Mateřské centrum Boskovice nabízí své služby již od roku 2002, do sprna 2005 pod TJ Rytmus Boskovice - zastřešující organizací. Vzhledem k tomu, že o služby nabízené Mateřským centrem je od počátku zájem, a to zvláště ze strany rodičů a jejich dětí, snažíme se udržet každodenní provoz dětské herny a rozšiřovat a obměňova nabídku o další volnočasové aktivity. Nabídka našich služeb je orientována právě na rodiny s dětmi předškolního věku. Nabízíme také programy nastávajícím rodičům a rozšiřujeme nabídku akcí pro širší veřejnost.

Naše činnost se zaměřuje na:

- emancipaci rodičů s malými dětmi a jejich zapojování do občanské společnosti

- překonávání sociální izolace matek na mateřské a rodičovské dovolené

- podporu komunikace mezi rodinami s dětmi a dalšími zájmovými a sociálními skupinami našeho městského společenství

- zlepšování materiálních i sociálních podmínek rodinám s dětmi v našem městě

- zkvalitňování volnočasových aktivit pro rodiny s malými dětmi, rozšiřování vzdělávacích a společenských možností rodin s dětmi.

Usilujeme o to, aby rodiče vnímali svoji rodičovskou roli jako obohacení nejen osobního života, ale aby pociťovali prospěšnost svého postavení pro společenství, ve kterém žijí. Chceme, aby rodiče spolupracovali a sdíleli své životní situace nejen v rámci rodičovské komunity uvnitř mateřského centra, ale aby vnímali své místo a přínos rodinných hodnot také ve společenství občanů našeho města. Snažíme se zapojovat do kulturních, společenských a sportovních akcí, na kterých se spoluúčastní různá zájmová sdružení a různé skupiny občanů.

V rámci programu Společnost přátelská rodině usilujeme ve spolupráci s Městským úřadem Boskovice a Zdravým městem o zlepšení materiálních i nemateriálních podmínek pro rodiny s dětmi. Snažíme se, aby byly postupně odstraňovány materiální, ale také sociální bariéry mezi rodinami (matkami) s nejmenšími dětmi a ostatními spoluobčany. Jedná se například o bezbariérovost budov úřadů, kulturních a zdravotnických zařízení, o rozšiřování služeb cílených na rodiny s malými dětmi - např. dětská herní místa ve veřejných budovách a na veřejných prostranstvích. Dále nám jde o vstřícnost přístupu a ochotu vůči rodinám s dětmi na úřadech, kulturních, společenských, zdravotnických a sportovních zařízeních.

Při přípravě programů a projektů usilujeme o spolupráci s Městským úřadem, ale také s různými zájmovými sdruženími, školami. Herna našeho MC je tak například 1x týdně odpoledne speciálně otevřena křesťanským matkám. Křesťanské matky se také podílí na dalších našich kulturních a sportovních akcích. Při práci s malými dětmi využíváme pomoci studentek místní Pedagogické školy nebo skautů.