Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Kontaktujte nás

Síť mateřských center v ČR

www.materskacentra.cz

Římskokatolická farnost Boskovice

www.rkfboskovice.mtw.cz

Dítě v nemocnici

www.ditevnemocnici.cz

 

WWW.SPOLUPROMC.CZ/