Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Příměstské tábory

Přihlaste své děti na  příměstský tábor. Nabízíme tábory ve dvou turnusech pro různé věkové kategorie.

Tábory mají své zázemí v Mateřském centru Boskovice, zde se budou děti scházet a zde si je budete vyzvedávat. Využívají prostor farního dvora a zahrady, všichni přihlášení budou pozváni na úvodní schůzku ještě před zahájením tábora, kde budou přítomni vedoucí jednotlivých turnusů, budete se moci seznámit s prostorami, kde Vaše děti stráví prázdninový týden.

Přihlášky je možné vyzvednout v MC Boskovice v běžných provozních hodinách, kdy je možné tábor také zaplatit.