Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Příměstské tábory

Přihlaste své děti na  příměstský tábor. Nabízíme tábory ve třech turnusech pro různé věkové kategorie.

Tábory mají své zázemí v Mateřském centru Boskovice, zde se budou děti scházet a zde si je budete vyzvedávat. Využívají prostor farního dvora a zahrady, všichni přihlášení budou pozváni na úvodní schůzku ještě před zahájením tábora, kde budou přítomni vedoucí jednotlivých turnusů, budete se moci seznámit s prostorami, kde Vaše děti stráví prázdninový týden.

Uzávěrka přihlášek je 30.6.2017 , přihlášky je možné vyzvednout v MC Boskovice v běžných provozních hodinách, kdy je možné tábor také zaplatit.

 

Týden se skřítkem Medovníčkem  

 • 10.7. – 14.7.2017   8.00 – 16.00 hodin
 • pro děti 5 – 8 let

 

 • Budeme vyrábět,zpívat s kytarou,hrát hry, číst,opékat párky,chodit do přírody a pomáhat skřítkovi Medovníčkovi starat se v lese o malá zvířátka a včeličky.
 • Také se podíváme na ukázku hasičské techniky, vyzkoušíme si stanování, naučíme se základy první pomoci.
 • Cena: 1300,- / dítě ( v ceně obědy, pojištění)
 • Vedoucí: Jana Zachovalová, Ivana Štefaňáková

Ententýky

 • 31.7. – 4.8.2017  8.00 – 16.00 hodin
 • pro děti 6 – 10 let

 

 • Budeme cestovat po okolí Boskovic, budeme také vyrábět, hrát hry, zajdeme se podívat na práci Městské policie nebo k hasičům. Vyrobíme si táborové tričko.
 • Cena : 1300,-/dítě ( v ceně cestovné, vstupy, pojištění)
 • Vedoucí: Světlana Richterová, Vlasta Milionová

ZOO

 • pro nejmenší děti 3 – 6 let
 • 7.8. - 11.8.2017   8.00 – 16.00 hodin

 

 • V naší táborové ZOO zažijeme spoustu legrace. Budeme tvořit, vyrobíme si táborové tričko, budeme si hrát, tancovat a zpívat, učit se nové věci. Budeme poznávat blízké okolí.
 • Režim dne bude uzpůsobem potřebám dětí – polední klid, čtení pohádky, odpočinek.
 • Cena : 1300,-/dítě (v ceně obědy, pojištění)
 • Vedoucí: Eva Vlachová
 • asistentky: Týna a Terka