Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Kontaktujte nás

PROVOZ VE ŠKOLNÍM  ROCE 2019/2020

 

Poplatek za hernu: 30,- Kč za rodinu / permanentka na 10 vstupů 250,- Kč.