Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Adventní tvoření

27.11.2012 10:09

Mateřské centrum Boskovice a Římskokatolická farnost Boskovice Vás zvou na ADVENTNÍ TVOŘENÍ, které se koná v sobotu 1.prosince 2012 od 14 hodin v prostorách farního dvora.
Přijďte si vyrobit svůj vlastní adventní věnec. Materiál je možné zakoupit na místě - korpusy, ozdoby, svíčky. Chvojí je zajištěno.
V herně MC je připraveno tvoření pro děti a pohádka.
Občerstvení je zajištěno: čaj, káva, punč, svařák, horká medovina, možná i něco na grilu. Kdo můžete, doneste nějakou dobrotu ke kávě.
V 18 hodin bude mše svatá, při které budou žehnány adventní věnce.