Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

BURZA

01.09.2012 18:35

Zveřejněny termíny na burzu podzimního a zimního oblečení. Termíny najdete v programu na měsíc.