Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

DNES HERNA

07.08.2012 09:28

Herna je dnes otevřena od 14 do 18 hodin ;) Těšíme se na Vaši návštěvu.