Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

DNES přednáška

10.04.2012 09:51

Dnes v 16,30 hodin se uskuteční přednáška Zelené potraviny v našem životě (Pokračováni cyklu přednášek z oblasti péče o zdraví a své tělo)

Trend zelených potravin je reálnou odpovědí uspěchané, technokratické, syntetické době. Jsme obklopeni „rychlými potravinami“ i trendem „rychlého stravováni“. Zelené potraviny, šťáva z mladého ječmene a chlorela, mají pevné místo v jídelníčku lidí, kteří s „rychlenými trendy“ nesouhlasí, ale rozumně s nimi bojují dobovými nástroji.

Těší se na Vás Radka Roušarová