Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Finance v pracovněprávním vztahu

24.05.2012 15:31

Dnes v 16 hodin další z cyklu přednášek, tentokrát / Finance v pracovněprávním vztahu

Práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích, odměňování, pracovní smlouva, co dělat při ztrátě zaměstnání.