Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Finanční gramotnost - abeceda rodinných financí

21.05.2012 14:29

V úterý 22. května 2012 v 16 hodin 1. setkání z cyklu přednášek abeceda rodinných financí, nyní na téma Rodinný rozpočet. Potřeba vedení rodinného rozpočtu, jeho sestavení a finanční produkty s rozpočtem spojené,  principy zodpovědného rozpočtu. Vstup zdarma