Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

HERNA

17.07.2012 00:08

Dnes bude otevřena herna od 9 do 12 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.