Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

II. pololetí

03.01.2012 21:47

Opět se můžete hlásit do kroužků na II. pololetí a to v herně MC, telefonicky a nebo e-mailem.