Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Koncepce výstavby a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť

13.02.2012 14:11

Veřejné projednávání Koncepce výstavby a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť - ve středu 15. února 2012 v 16 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Boskovice, Masarykovo nám. 4/2