Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Oslava 10. výročí MC a Den dětí

31.05.2012 16:13

V pátek 1. června 2012 si Vás dovolujeme srdečně pozvat na oslavu 10. výročí a Dne dětí v Mateřském centru a na farním dvoře, Masarykovo nám. 20, Boskovice.

Program:
Od 10 do 12 hodin
- dílničky a zábavné hry pro děti
- otevření výstavy – 10 let Mateřského centra Boskovice
Od 14.30 do 17.30 hodin
- dílničky a zábavné hry pro děti
- 15.30 setkání se zakladatelkami, organizátorkami a přáteli Mateřského centra Boskovice
Hosté:
Ing. Jaromíra Vítková (místostarostka města Boskovice),
Rut Kolínská (prezidentka Sítě mateřských center),
Mgr. Dagmar Hamalová (ředitelka Muzea Boskovicka)
- 16.30 kulatý stůl, občerstvení
- 17.00 písničky na rozloučenou a pro radost
Celý den se děti a návštěvníci mohou zapojit do společné tvorby pruhu svázaných šátků, které připomínají naši provázanost a spoluúčast. Občerstvení zajištěno.