Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

27.08.2012 15:42

Ve čtvrtek 30. srpna 2012 od 17 hodin na hradě Boskovice.

Na hradě na Vás čeká plnění úkolů, za které dostanete sladkou odměnu.

Na závěr si opečeme párečky, které si každý přineste s sebou.

Příspěvek 15,- Kč za dítě.