Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Tvoříme přáníčka pro maminky

03.05.2012 06:56

Dnes v 15 hodin / Děti tvoří maminkám

Tvořivá dílna pro děti – vyrábíme přáníčka pro maminky ke Dni matek.
Příspěvek na materiál 10,- Kč.