Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Vánoční besídka

15.12.2011 16:53

Pátek 16.12.2011 od 15 hodin - Putování za andělským zvoněním

Vánoční odpoledne plní zimních her, pohádek, tvoření, koled a překvapení.