Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Zájezd - Adventní Bratislava

02.11.2012 08:38

Milé maminky, tatínci, komplet rodinky, apod. :) Na neděli 16. prosince 2012 je naplánován zájezd do předvánoční Bratislavy ;) cena je 450,- Kč, odjezdy možné Boskovice, Letovice. Program: Prohlídka nejzajímavějších památek města – Primaciální palác, Michalská věž, korzo Hviezdoslavovo náměstí, Slovenské národné
divadlo, Městská tržnice, chrám sv. Martina, promenáda podél Dunaje, individuálně volno k nákupům, odjezd zpět do ČR. Pokud máte zájem, hlaste se tady, v herně, na mailu či telefonu. Těším se na společnou akci ;) Lucka