Dětská skupina Mateřského centra Boskovice

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006730

financována z níže uvedených zdrojů.

Mateřské centrum Boskovice, z.s.

Masarykovo nám. 21/20

680 01 Boskovice

tel. č.: 724 761 660

Zámecké hemžení

21.07.2012 14:50

Vážení návštěvníci a příznivci našeho centra, v září bude opět MC pořádat Zámecké hemžení. Jako každý rok bude potřeba spousta lidí, kteří nám budou ochotni pomoci. V úterý 24. července 2012 v 18 hodin, se v herně MC uskuteční schůzka k této akci. Pokud budete mít zájem zúčastnit se a pomoci nám, budeme velmi rádi. Těšíme se na Vaši účast.